O Patronie

STEFAN ŻEROMSKI pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla


14 X 1864 - urodził się w Strawczynie (Kieleckie) w zubożałej rodzinie szlacheckiej o żywych tradycjach patriotycznych.
1874 - zostaje uczniem Kieleckiego Miejskiego Gimnazjum. Wcześnie traci rodziców, utrzymuje się z korepetycji.
1883 - Zaczyna pisać Dzienniki, które prowadził do 1891r.
1886 - nie uzyskał matury, wyjeżdża do Warszawy i wstępuje do Szkoły Weterynaryjnej (uczelnia ta nie wymagała matury)
1888 - przerywa studia z braku srodków finansowych
1889 - obejmuje posadę korepetytora w Nałęczowie.
1892 - odbywa pierwsze krótkie podróże zagraniczne (Wiedeń, Zurych, Rapperswil, Monachium, Praga); poslubia Oktawie z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczowa i wyjeżdża z nia do Szwajcarii, gdzie obejmuje posadę zastępcy bibliotekarza w Muzeum Narodu Polskiego w Rapperswilu.
1894 - Promień powiesć (druk. w "Głosie"), Syzyfowe prace (wyd. w Krakowie pod pseudonimem Maurycy Zych)
1895 - Opowiadania (Zapomnienie, Doktór Piotr, Cokolwiek się zdarzy..., Ananke, Zmierzch, Złe przeczucie, Po Sedanie, Pokusa, Siłaczka, Oko za oko, Niedziela, Z dziennika), Rozdziobia nas kruki, wrony... (oprócz noweli tytułowej: Mogiła, Zródło, W sidłach niedoli, Poganin, Do swego Boga), wydanego w Krakowie pod pseud. Maurycy Zych.
1897-1903 - pracuje w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie.
1898 - utwory powiesciowe (Na pokładzie, O żołnierzu tułaczu, Tabu, Cienie, Kara, Legenda o bracie lesnym, Promień). Ludzie bezdomni (data wyd. 1900 rok)
1904 - po wydaniu Popiołów może oddać się wyłacznie pracy pisarskiej; przenosi się z rodziną do Zakopanego; powrót do Nałęczowa (inicjuje założenie Uniwersytetu Ludowego, wygłasza odczyty, organizuje kursy dokształcające dla uczniów szkoły rzemieslniczej, jest honorowym przewodniczącym Tow. Oswiatowego "Swiatło", w domu Żeromskich prowadzona jest ochronka i tajna szkoła.
1905 - Powiesć o Udałym Walgierzu, Echa leśne, Sen o szpadzie
1906 - Nagi bruk
1907 - wyjeżdża do Włoch (Mediolan, Florencja, Rzym, Wenecja, Neapol, Capri), Nokturn
1908 - pod naciskiem władz policyjnych opuszcza Królestwo Polskie; występuje jako swiadek w procesie Stanisława Brzozowskiego, wypowiadajac się za jego niewinnoscia. Słowo o bandosie, Dzieje grzechu, Duma o hetmanie
1909 - wyjeżdża z rodzina do Paryża na 3 lata. Po powrocie osiedla się w Zakopanem. Róża - dramat
1910 - Sułkowski - dramat
1912 - Wierna rzeka, Uroda życia
1913 - zakłada nową rodzinę z Anną Zawadzką, malarką, przychodzi na swiat córka Monika.
1914 - zgłasza się do Legionów, próbuje bezskutecznie przedostać się na front.
1916-19 - Walka z szatanem (trylogia)
30 VII 1918 - w Nałęczowie umiera 19-letni Adam Żeromski, syn z pierwszego małżeństwa.
30 X-16 XI 1918 - staje na czele "Rzeczypospolitej Zakopiańskiej" jako prezydent. Wisła - poemat proza
1919 - osiedla się w Warszawie, biorąc czynny udział w życiu lit. odrodzonej Polski (inicjuje m.in. projekt Polskiej Akademii Literatury) Wszystko i nic - powiesć, Początek swiata pracy - public. Organizacja inteligencji zawodowej - public. O Adamie Żeromskim wspomnienie...
1920 - Na probostwie w Wyszkowie - public. Inter arma - public. Pełni funkcję prezesa Zwiazku Zawodowego Literatów Polskich, uczestniczy w akcji plebiscytowej na Mazurach
1921 - jest współzałożycielem Straży Pismiennictwa Polskiego i polskiego Pen Clubu, Ponad snieg bielszym się stanę - dramat
1922 - Wiatr od morza Nakładem J. Mortkowicza zaczyna ukazywać się pierwsze wydanie zbiorowe dzieł pisarza
1923 - Snobizm i postęp - public. Pomyłki - opowiadania, Turoń - dramat
1924 - Przedwiosnie Wysuwany na kandydata do nagrody Nobla, traci tę szansę wobec wrogiej reakcji niemieckiej opinii publicznej po ukazaniu się Wiatru od morza (pierwsza polska państwowa nagroda literacka). Międzymorze - poemat prozy, Uciekła mi przepióreczka - dramat
1925 - Puszcza jodłowa poemat proza, Bicze z piasku - public.
20 XI 1925 - umiera w Warszawie
Wygenerowano w sekund: 0.01